Akkiraz

kiraz3_800x588
- Bitki boyu 40-60 cm'dir.
- Büyüme şekli yarı kollu
- Bakla 15-18 cm uzunluğundadır.
- Baklalar gösterişli, görünümü kırmızı alacalı beneklidir.
- Olgunlaşma 100-110 gün olup, orta erkencidir.
- Tane verimi 350-450 kg/da'dır.
- Ekim normu
        Sıra arası: 45 cm
        Sıra üzeri: 10-12 cm
- Taze tüketime uygundur.