Sentinel BB


SENTINEL 5lt
Bitkisel  Menşeli Sıvı Organik Gübre
- Toprağa ve tohuma can veren biyolojik güç
- Topraktaki mikrobiyal aktiviteyi artırır.Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirir.
-  Toprakta birikmiş besinleri bitkilerin alabileceği forma dönüştürür.
- Toprağı ıslah eder,  tuzlu ve kireçli topraklarda bitki dayanımını artırır ve zamanla düzelmesine yardımcı olur.
- Topraktaki bitki artıklarının parçalanmasını hızlandırır.
- Köklenmeyi güçlendirir ve tohum çimlenme oranını artırır.
- SENTİNEL BB hem toprağa, hem tohuma, hemde yaprağa uygulanabilir.
- Toprağın yapısını geliştirir ve su tutma kapasitesini artırır.