Servet yem bezelyesi

telefondaki 027_600x800

- Ortalama 140-190 cm boylanır.

- Tanesi beyaz  köşeli, Çiçek rengi beyazdır.

- Yeşil ot verimi 4-6 ton/da'dır. 

- Tohum verimi 200-300 kg/da'dır.

- Servet yem bezelyesinin en büyük avantajı hem kışlık hem yazlık olarak ekilebilmesidir.

- Saf olarak yada karışım halinde  ana ürün veya ikinci ürün olarak ekilebilir.

- Yem bezelyesi hayvan beslemesinden kullanılan tek yıllık, lezzetli bir yem bitkisidir.Yeşil ot, kurutulmuş ot veya slaj olarak hayvanlar tarafından  tüketilir.

- Tohumları büyükbaş ve kanatlı hayvanların yem rasyonlarına katılarak fabrikasyon yemlerin yapımında kullanılır.

- Yem bezelyesi yeşil aksamın en bol olduğu dönemde toprağa karıştıtılarak yeşil gübre olarak kullanılabilir.