Taşpınar Tarım Proje Tanıtım Toplantısı


1

Bu projenin amacı; yerli melez mısır çeşit sayısının artırılması ve yerli tohumluk kullanma oranının yükseltilmesi için melez mısır ıslahının başlatılması ve kısa sürede sonuca ulaşmak için ıslah programını kısaltacak yeni teknolojilerin kullanılmasıdır.

Bu araştırmada materyal olarak Taşpınar Tarım tarafından elde edilen 60 adet mısır hattı kullanılacaktır. Araştırma 2015-2017 yılları arasında Firmamız bünyesinde Konya’da yürütülecektir.

No Comments Yet.

Leave a comment