Macellan 21


MACELLAN 20lt_444x600
Toprağın Tansiyon İlacı 
- Hümik asit; Organik madde bitkisel ve hayvansal kalıntıların kimyasal ve biyolojik hümifikasyonu ile mikroorganizmaların biyolojik aktiviteleri sonucu oluşur. Hümik maddelerin başlıca fonksiyonu hümik asitlerdir.
- Hücre bölünmesinde ve büyümesinde büyük etkisi vardır.
- Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır.
- Birlikte kullanıldığı ürüne şelatlama yaparak kolay alınmasını sağlar.
- Bitkilerin vitamin içeriğini artırır.
- Toprakta oluşan sertleşmeyi çözerek kabartır ve bitkinin daha kolay köklenmesini sağlar.
- Çiçek ve meyve oluşumunu sağlar.
-Ürün verim ve kalitesini artırır.